Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 zatrudni od września 2020 r. nauczyciela wychowania przedszkolnego, oraz pedagoga wspomagającego. Szczegóły pod numerem telefonu 22 786-12-18 ( CV prosimy przesyłać do 15 czerwca 2020 r. na adres e-mailowy przedszkole1@kobylka.pl ).