Zmiana organizacji pracy publicznych przedszkoli w lipcu i sierpniu 2020 r.

Za zgodą Pani Burmistrz Miasta Kobyłka w wakacje nie będą odbywały się tradycyjne dyżury wakacyjne w przedszkolach. W związku z trwającą epidemią i w trosce o bezpieczeństwo dzieci zmieniamy organizację pracy przedszkoli w lipcu i sierpniu 2020 r.

W celu zapewnienie dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, publiczne przedszkola znajdujące się na terenie naszego miasta nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek. Funkcjonowanie placówek będzie dostosowane do aktualnych przepisów dotyczących zagrożenia epidemicznego.

Dotychczas stosowana organizacja tzw. dyżurów wakacyjnych w przedszkolach, wiążąca się z przemieszczaniem dzieci między placówkami, zwiększałaby niebezpieczeństwo zarażenia wirusem.

Terminy pracy i przerwy w funkcjonowaniu poszczególnych placówek zostaną określone po ich uzgodnieniu przez dyrektorów wspólnie z radami rodziców.

Drodzy Rodzice,

Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce w porozumieniu z Radą Rodziców ustalił dyżur wakacyjny w terminie 01.07.2020 r.- 31.08.2020 r. Prosimy zainteresowanych rodziców o wypełnienie deklaracji i odesłanie nauczycielowi grupy w terminie do 12 czerwca 2020 r.                                                                                                                         Dyrektor przedszkola