OPŁATY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019:

W godzinach 8.00 – 13.00 przedszkole jest bezpłatne.

Poza tymi godzinami pobierana jest odpłatność 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę (za wyjątkiem dzieci sześcioletnich)

Opłata za żywienie wynosi 8,50 zł/dzień (10,00 zł/dzień – dieta eliminacyjna).

Opłata za żywienie dokonywana jest z dołu (jedynie we wrześniu pobierana jest zaliczka na żywienie).

Opłat za przedszkole można dokonywać na numer konta przedszkola:

91 1160 2202 0000 0002 0389 9665, lub w kasie u intendenta.