Kadrę pedagogiczną tworzą życzliwe, otwarte na nowe metody nauczania, kreatywne i wykwalifikowane nauczycielki, które dbają o ciepłą i domową atmosferę w przedszkolu oraz komfort naszych małych podopiecznych i ich rodziców.

Skład Rady Pedagogicznej:

mgr Joanna Oniszk – dyrektor przedszkola

mgr Monika Sobstyl – wicedyrektor

Nauczyciele:

mgr Marzanna Lechowicz – nauczyciel

mgr Anna Kalinowska-Dzioban – nauczyciel

mgr Agnieszka Granat – nauczyciel

mgr Hanna Sitek – nauczyciel

mgr Katarzyna Kulesza – nauczyciel

mgr Katarzyna Rybałtowska – nauczyciel

mgr Paulina Prykiel – nauczyciel

mgr Beata Sulejewska – nauczyciel

mgr Anna Wąsowska – nauczyciel

mgr Katarzyna Zamiatowska – nauczyciel

mgr Anna Filaber- nauczyciel

Agata Grudzień – nauczyciel

Barbara Kwiatkowska – nauczyciel

Grażyna Sidorczuk – nauczyciel

Nauczyciele wspomagający:

mgr Ewelina Ratajczyk-Korzeniowska – Oligofrenopedagog

mgr Magdalena Bukowska – Oligofrenopedagog

Specjaliści:

mgr Izabella Wiatrak- logopeda

mgr Weronika Szymanowska- psycholog

Nauczyciele zajęć dodatkowych:

mgr Elżbieta Matuszak – nauczyciel rytmiki

Paulina Kurek – nauczyciel języka angielskiego

Kamila Kielak- nauczyciel katechezy